دسته‌بندی
functional programming

برنامه‌نویسی فانکشنال در جاوااسکریپت - قسمت ۱ Pure Functions

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

یک تابع Pure تابعی است که به ازای هر ورودی یکسان یک خروجی برگرداند و side effects یا اثرات جانبی هم نداشته باشد.

برنامه‌نویسی فانکشنال در جاوااسکریپت - قسمت ۲

۰۱ مهر ۱۳۹۹

در این مطلب به شرح مفاهیم پایه برنامه نویسی فانکشنال بصورت خلاصه می‌پردازیم. Pure Functions - Function Composition - Shared State - Race condition - Immutability - Side Effects - Higher-Order-Functions - DeclarativevsImperative

تابع unary و binary و ternary و n-ary چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آداپتورها

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آداپتور flip و reverse و spreadArgs

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

مفهوم point-free و Equational Reasoning چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تفاوت اجرای Lazy و Eager

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

مقایسه‌ی اجرای Lazy و Eager