۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تابع unary و binary و ternary و n-ary چیست؟

تابع unary

تابعی که یک ورودی می‌گیرد و یک مقدار به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

 // unary
 function increment(x) {
 	return sum(x,1);
 }

تابع باینری یا binary

تابعی که دو ورودی می‌گیرد و یک مقدار به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

// binary
function sum(x,y) {
	return x + y;
}

تابع ternary

تابعی که سه ورودی می‌گیرد و یک مقدار به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

تابع n-ary

تابعی که بیشتر از دو ورودی می‌گیرند(n ورودی)، توابعی از این دست کمتر متداول هستند زیرا هر چه یک تابع ورودی‌های بیشتری داشته باشه سخت‌تر می‌تواند با توابع دیگر کار کند با توجه به اینکه اکثر توابع در یک برنامه خوب بصورت unary یا binary پیاده‌سازی شده‌اند.

تابع Variadic

تابعی که تعداد ورودی‌های آن مشخص نیست.

function f(...args) {
	return args;
}

فهرست مطالب `Functional Programming`

نظرات خوانندگان این نوشته

تا به حال نظری ثبت نشد!

نظری در این مورد دارید؟ خوشحال می‌شم اون رو برام ارسال کنید.

captcha