دسته‌بندی
آمار

شاخص‌های تمرکز و پراکندگی

۰۸ شهریور ۱۳۹۹

با استفاده از شاخص‌های تمرکز میزان تمرکز داده‌ها را و با استفاده از شاخص‌های پراکندگی میزان پراکندگی داده‌ها را در یک عدد خلاصه می‌کنیم.

تبدیل توزیع یکنواخت یا unifrom به نرمال یا normal در پایتون

۰۹ شهریور ۱۳۹۹

با استفاده از قضیه حد مرکزی می‌توان یک مجموعه داده با توزیع uniform را به یک مجموعه دیگر با توزیع normal تبدیل کرد.

انواع روش‌های محاسبه‌ی میانگین (میانگین‌های فیثاغورثی)

۰۹ شهریور ۱۳۹۹

در این مطلب به شرح و مقایسه‌ی سه نوع میانگین فیثاغورثی یعنی میانگین حسابی، هندسی و هارمونیک می‌پردازیم.

امید ریاضی - گشتاور مرتبه‌ی nام

۰۹ شهریور ۱۳۹۹

در این مطلب بصورت خلاصه با مثال‌های کاربردی به شرح امید ریاضی - گشتاور مرتبه‌ی nام و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.