۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

HOF یا Higher Order Function چیست؟

تابعی که تابع دیگری را به عنوان ورودی می‌گیرد و یا تابعی را به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

function unary(fn) {
	return function one(arg) {
		return fn(arg);
	}
}

فهرست مطالب `تعاریف`

نظرات خوانندگان این نوشته

تا به حال نظری ثبت نشد!

نظری در این مورد دارید؟ خوشحال می‌شم اون رو برام ارسال کنید.

captcha