دسته‌بندی
دنیای جاوااسکریپت

دنیای جاوااسکریپت - مقدمه

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

آموزش ساده و روان اصول جاوااسکریپت با مدل ذهنی Dan Abramov

دنیای جاوااسکریپت ۱ - انواع مقدارها یا Values

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جاوااسکریپت شامل ۹ نوع از مقادیر هست که ۷ مورد آن از نوع Primitive و یا اولیه و اصلی و ۲ مورد دیگر که از نوع Object و Function می‌باشند.

دنیای جاوااسکریپت ۲ - متغیرها در جاوااسکریپت

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

متغیرها یا Variables در جاوااسکریپت و تفاوت آنها با مقادیر یا Values

دنیای جاوااسکریپت ۳ - انواع روش‌های مقایسه برابری

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

انواع روش‌های مقایسه در جاوااسکریپت Object.is

دنیای جاوااسکریپت ۴ - mutate یا تغییر دادن object

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

مثال‌هایی از تغییر در object object تو در تو وجود ندارد هر کروشه {} نماینده‌ی یک object مجزا و جدید است.

دنیای جاوااسکریپت ۵ - Prototypes

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

مفهوم ساده‌ی Prototypes یا نمونه اولیه در جاوااسکریپت