دسته‌بندی
جاوااسکریپت

دنیای جاوااسکریپت - مقدمه

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

آموزش ساده و روان اصول جاوااسکریپت با مدل ذهنی Dan Abramov

دنیای جاوااسکریپت ۱ - انواع مقدارها یا Values

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جاوااسکریپت شامل ۹ نوع از مقادیر هست که ۷ مورد آن از نوع Primitive و یا اولیه و اصلی و ۲ مورد دیگر که از نوع Object و Function می‌باشند.

دنیای جاوااسکریپت ۲ - متغیرها در جاوااسکریپت

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

متغیرها یا Variables در جاوااسکریپت و تفاوت آنها با مقادیر یا Values

دنیای جاوااسکریپت ۳ - انواع روش‌های مقایسه برابری

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

انواع روش‌های مقایسه در جاوااسکریپت Object.is

دنیای جاوااسکریپت ۴ - mutate یا تغییر دادن object

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

مثال‌هایی از تغییر در object object تو در تو وجود ندارد هر کروشه {} نماینده‌ی یک object مجزا و جدید است.

دنیای جاوااسکریپت ۵ - Prototypes

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

مفهوم ساده‌ی Prototypes یا نمونه اولیه در جاوااسکریپت

خطای Object literal may only specify known properties در تایپ اسکریپت

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

دلیل خطای Object literal may only specify known properties تایپ اسکریپت بررسی وجود Property اضافی است تا مانع از پذیرش آن شود، در این مطلب به دو حالت مختلف تفسیر Interface در تایپ اسکریپت اشاره می‌کنیم و

برنامه‌نویسی فانکشنال در جاوااسکریپت - قسمت ۱ Pure Functions

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

یک تابع Pure تابعی است که به ازای هر ورودی یکسان یک خروجی برگرداند و side effects یا اثرات جانبی هم نداشته باشد.

برنامه‌نویسی فانکشنال در جاوااسکریپت - قسمت ۲

۰۱ مهر ۱۳۹۹

در این مطلب به شرح مفاهیم پایه برنامه نویسی فانکشنال بصورت خلاصه می‌پردازیم. Pure Functions - Function Composition - Shared State - Race condition - Immutability - Side Effects - Higher-Order-Functions - DeclarativevsImperative

سوالهای جاوااسکریپتی مصاحبه‌ی فرانت اند

۱۲ مهر ۱۳۹۹

در این مطلب می‌خوام از سوالهای مصاحبه‌ی شرکت‌های مختلف مثل کافه بازار که یادم مونده برای موقعیت برنامه نویس فرانت اند یا فرانت اند دولوپر بنویسم.

HOF یا Higher Order Function چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تابعی که تابع دیگری را به عنوان ورودی می‌گیرد و یا تابعی را به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

تابع unary و binary و ternary و n-ary چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تعریف آرگومان و پارامتر تابع

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آداپتورها

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آداپتور flip و reverse و spreadArgs

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

مفهوم point-free و Equational Reasoning چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تفاوت اجرای Lazy و Eager

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

مقایسه‌ی اجرای Lazy و Eager