دسته‌بندی
تایپ اسکریپت

خطای Object literal may only specify known properties در تایپ اسکریپت

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

دلیل خطای Object literal may only specify known properties تایپ اسکریپت بررسی وجود Property اضافی است تا مانع از پذیرش آن شود، در این مطلب به دو حالت مختلف تفسیر Interface در تایپ اسکریپت اشاره می‌کنیم و