دسته‌بندی
یادگیری ماشین

یادگیری ماشین چیست؟

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

تفاوت تولید برنامه بصورت سنتی با روش جدید یادگیری ماشین